Aseel


These very game, smart, tough fowl are from Mr. Carl Smith and are the Raja bloodline. They’re red with yellow legs and cross very well with Hatch or Murphy.

I will sell a few Aseels at (plus additional shipping):

$500 each

Sold for breeding only

Esta raza de aves son inteligente, guapas. Son del Sr. Carl Smith y son la línea de sangre Raja. Son de color rojo con patas amarillas y crusan muy bien con Hatch o Murphy.

Voy a vender Aseels en:

$500 cada uno (más gastos de envío adicionales)

Vendido solamente para la cría


Ito'y magandang klase ng manok na magaling, matalino at matapang sa bakbakan. Sila'y nagmula pa sa breeder na si Carl Smith na Raja bloodline. Sila'y kulay pula at dilaw ang mga paa, na cross breed ng maganda mula sa Hatch o Murphy.

Aking pinagbibili ang Aseel sa halagang $500 kada isa at additional na charges para sa shipping.

Binibinta para lang sa pagpapalahi